MARGARETHA P ELFSTRAND KONSTNÄR

Jag är uppväxt i  Närke, lämnade 1991 Närke och

bosatte mig i Östergötland,  Mjölby.

Mitt yrkesverksamma liv har varit i skolans- och förskolans värld.

Ett antal år målade jag som hobby vid sidan av mitt yrke som pedagog. Inom mig har funnits drömmen, drivkraften att få möjlighet att måla som yrkesverksam konstnär på heltid.

 2015 kunde jag förverkliga min dröm, genom ytterligare konstutbildning, egen atelje’, möjlighet att visa min konst både  nationellt och internationellt.

Jag håller ff på att förvekliga min dröm, att DU som betraktare ska få möjlighet att se min konst.

Jag lever med min konst och driver företaget MPE-Art.

Jag inspireras av vår vackra natur, färg, form och detaljer, ger efter inre reflektion avtryck i mina målningar.

Mina målningar har drag åt det abstrakta hållet.

Jag vill att DU som betraktare ges möjlighet att förflytta dig in i målningen en stund och ges möjlighet att uppleva färg- / formglädje, hopp,harmoni,framtidstro, ”må bra känslor”, rumskänsla och lite magi,som jag som konstnär vill förmedla till DIG från vår vackra naturen.

 

Medlemskap

Svenska Konstnärer.

Konstkvarteret.

Svenska Konstnärsförbundet, region öst

 Norra Vätterns Bild och Form Konstnärer,Motala

BUS.

Mjölby konstrunda

Mjölby Konstförening

Artportable.com/artist/Margaretha-p-Elfstrand

Representerad av Context Art Gallery, Italien 2021,2022.

 

 

Aboat me 🎨

Margaretha P Elfstrand,  artist.

I was bron in Sweden and grew up in Närke, in 1991 I moved from Närke and settled in Östergötland, Mjölby.

Most of my professional life has been in the world of preschool and School. Far a number of years I painted as a hobby alongside my profession as a educator.

With in me,there has always been the dream to impetus to have the opportunity one day be a full-time professional artist.

In 2015 , I was given the opportunity  to realize my life dream, further art education,my own studio, the opportunity to showcase  my art, both nationally and internationally . I am ff realizing  the dream of my life, that YOU as a viewer should be given the opportunity to experience my art.

Today I live with my art and run my company MPE-Art.

I am inspired by our beautiful Nature,colors,sharps and details givning inward reflections in my paintings.

I want YOU as a viewer to be given the opportunity to move into the painting, to be given opportunity to experience hope,harmoni, faith in the future, color- joy, ” feel good feelings” the feeling of space and the magic that I want to convey to YOU from our beautiful Nature.

Margaretha P Elfstrand